பாலிலிருந்து நெய் எடுக்கும் இயந்திரம் | Cream Separator Machine from Milk

1 Просмотры
Издатель
Machine Price Details:
60 Litter Per Hour - Full SS - 18500 + GST
165 Litter Per Hour - Full SS - 27500 + GST

Contact Details:
9791222456
9791555456
9344337456
Категория
AMWAY о продукции
Комментариев нет.